REGULAMIN
MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO TYPOWANIA "ME12"§ 1
Międzywydziałowe Typowanie "ME12" dotyczy Mistrzostw Europy "Euro 2012" w piłce nożnej.

§ 2
Podstawowym celem Międzywydziałowego Typowania jest DOBRA ZABAWA i integracja!

§ 3
Do udziału w Typowaniu są zaproszone wszyscy chętni pracownicy Urzędu Miasta i osoby zaprzyjaźnione z wydziałem AU. Nikt nie może zostać zmuszony do udziału w Zabawie. Każdy uczestnik Zabawy jest dalej nazywany Graczem.

§ 4
Pieczę nad przebiegiem Międzywydziałowego Typowania sprawuje Komisarz Międzywydziałowego Typowania, zwany dalej KMT, oraz powołana przez niego Właściwa Osoba (WO).

§ 5
Typowanie odbywa się w dwóch dyscyplinach:
1) wytypowanie wyników poszczególnych meczy turnieju,
2) wytypowanie zespołu Mistrza Europy w piłce nożnej 2012.


§ 6
Typowanie odbywać się może w jeden z trzech sposobów:
- poprzez wpisanie typów Gracza w odpowiednie formularze dostępne w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- poprzez wysłanie SMS na numer telefonu KMT lub WO,
- poprzez wysłanie typów na oficjalny adres mailowy KMT: "kmt@sileman.net.pl"

§ 7
Typowanie odbywa się w dwóch etapach: - w fazie grupowej, kiedy to Gracze typują wyniki meczy rozgrywanych w fazie grupowej, oraz - w fazie finałowej, w której typuje się wyniki kolejnych meczy oraz przypuszczalnego Mistrza Europy.

§ 8
Wytypowanie prawidłowego wyniku poszczególnych meczy odbywa się poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu proponowanego przez Gracza końcowego wyniku meczu.
Typowanie może odbyć się również w inny sposób określony w § 6.
Za prawidłowo wytypowany wynik meczu Gracz otrzymuje 3 punkty. Za prawidłowe wytypowanie zwycięzcy (lub przewidzenie remisu) konkretnego meczu, jednak z niepoprawnym stosunkiem goli, Gracz otrzymuje 1 punkt.
W fazie grupowej zbieranie głosów kończy się w dniu 8 czerwca 2012 o godzini 14-tej, zaś w fazie finałowej - w dniu konkretnego meczu, na dwie godziny przed rozpoczęciem rozgrywki.
Oddanie głosu po określonych wyżej terminach powoduje nieważność głosu.

§ 9
Wytypowanie Mistrza Europy odbywa się poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu drużyny, zdaniem Gracza zwycięży w rozgrywkach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, lub w inny sposób dopuszczony w § 6.

Za prawidłowo wytypowaną drużynę zwycięską Gracz otrzymuje 5 punktów.
Typowanie Mistrza Europy powinno zakończyć się na dwie godziny przed rozpoczęciem rozgrywek fazy finałowej, czyli do dnia 21 czerwca o godzinie 18:45.

§ 10
W przypadku oddania głosów w tym samym temacie przez tego samego Gracza na kilka sposobów (np. wpis w formularzu w Wydziale, sms i e-mail'em), ustala się następującą hierarchię oddanych typów: Jako najważniejszy traktowany będzie wpis w formularzu w Wydziale AU, drugi w kolejności - głos oddany za pomocą SMS i ostatni - e-mail.
W przypadku oddania kilku głosów tą samą metodą (np. trzykrotne wysłanie głosu drogą e-mail z różnymi typami), pod uwagę będą brane ostatnie, które dotrą w czasie zgodnym z regulaminem.

§ 11
Oddanie głosów w zabawie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

§ 12
Gracz nie ma obowiązku uczestniczyć we wszystkich rodzajach współzawodnictwa, może typować określone mecze lub konkurencje, jednakże stan punktowy zsumowany będzie dla wszystkich konkurencji łącznie i brak uczestnictwa w którejkolwiek z nich, może obniżyć Jego ostateczny wynik.

§ 13
Ostateczne wyniki Międzywydziałowego Typowania KMT ogłosi nie później niż 7 dni po meczu finałowym turnieju.

§ 14
Zajęcie trzech pierwszych miejsc będzie nagrodzone tradycyjnymi dyplomami. KMT zastrzega sobie prawo ustanowienia dodatkowych nagród.

§ 15
Wszelkie wątpliwości nierozstrzygnięte niniejszym regulaminem wyjaśnia i interpretuje KMT.

Komisarz Międzywydziałowego Typowania